Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Digitala system - övergripande

Checklistan kan användas för att säkerställa att de digitala systemen är utformade så att de stöder användarna i deras arbete och möter kraven från verksamheten. Listan tar också upp frågor kring support, utbildning, säkerhet och utrustning.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Systemens utformning

1Samverkar systemen så att de stöder användarna?

Kommentar

Information ska skickas mellan systemen så att det underlättar arbetet.

Riskbedömning:

2Krävs det olika lösenord för att logga in i olika system?

Kommentar

Detta kan underlättas med en s.k. lösenordshanterare. Alternativt så kan man använda sig av s.k. single-sign-on, vilket innebär att det räcker med ett lösenord för att logga in i alla organisationens system.

Riskbedömning:

Utbildning och information

3Har berörda användare fått tillräcklig utbildning så att systemen ger den nytta som är tänkt?

Kommentar

Utbildning bör planeras i god tid.

Riskbedömning:

4Finns rutiner för snabb och korrekt intern information kring IT-lösningarna?

Kommentar

Det kan gälla uppdateringar, driftsstörningar, utbildningstillfällen etc. Viktigt att användarna vet var de kan hitta informationen.

Riskbedömning:

Support

5Har användarna tillgång till IT-support?

Riskbedömning:

6Vet användarna hur de når supporten?

Kommentar

Var finns kontaktuppgifterna?

Riskbedömning:

7Finns avtal med supporten om svarstider på ärenden (SLA)?

Kommentar

Bör förhandlas vid upphandling av driftsleverantör om driften sköts av extern part.

Riskbedömning:

Utrustning

8Kan användarna välja mellan olika modeller vad gäller utrustningen?

Kommentar

T.ex. olika skärmstorlekar på datorer, för att underlätta att ha datorn med sig vid pendling och övriga resor, eller olika fabrikat av mobiler.

Riskbedömning:

9Använder alla kollegor samma programvaror?

Kommentar

Viktigt för att underlätta samarbete. Alla bör dessutom ha samma version / årgång av programvarorna.

Riskbedömning:

10Kan användarna välja mellan olika typer av övrig utrustning?

Kommentar

Möss, tangentbord, hörlurar m.m.

Riskbedömning:

11Har nätverket på det gemensamma kontoret tillräcklig kapacitet?

Kommentar

Viktigt att kapaciteten är tillräcklig så att alla anställda kan utföra sina arbetsuppgifter samtidigt.

Riskbedömning:

12Fungerar skrivarna som förväntat?

Kommentar

Skrivarna ska ha tillräcklig kapacitet för utskrifter och vara driftssäkra.

Riskbedömning:

13Har mötesrummen utrustning som möjliggör effektiva hybridmöten?

Kommentar

Mötesrum bör utrustas med kameror, mikrofoner och större bildskärmar för att underlätta för hybridmöten.

Riskbedömning:

Säkerhet

14Är IT-säkerheten på en nivå som minimerar risken för dataförlust?

Kommentar

Gäller alla arbetsställen.

Riskbedömning:

15Är IT-säkerheten på en nivå som säkrar känslig information?

Kommentar

Gäller alla arbetsställen.

Riskbedömning:

16Är IT-säkerheten på en nivå som minimerar risken för driftsstörningar?

Kommentar

Gäller alla arbetsställen.

Riskbedömning:

17Har chefer och medarbetare tillräckliga kunskaper om IT-säkerhet för att säkerheten inte ska äventyras?

Riskbedömning:

Distansarbetsplatsen

18Har användaren tillgång till extra bildskärm/-ar?

Riskbedömning:

19Har användaren tillgång till externt tangentbord?

Riskbedömning:

20Har användaren tillgång till extern mus?

Riskbedömning:

21Har användaren tillgång till headset?

Riskbedömning:

22Är uppkopplingen tillräckligt snabb för användarens behov?

Riskbedömning:

23Kan användaren samverka med kollegor på det sätt som arbetet kräver?

Riskbedömning:

24Kan användaren samverka med externa kunder / partners på det sätt som arbetet kräver?

Riskbedömning:

25Har användaren tillräcklig kunskap om utrustningen?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.