Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Skogsbruk - Plantering

Frågor är anpassade utifrån planteringsarbete inom skogsbruk.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

1Har riskanalys gjorts av arbetsområdet avseende särskild riskfylld terräng (t.ex. instabila, torra stående träd, brant terräng, gruvhål)?

Riskbedömning:

2Sker introduktion i arbetet för nya arbetstagare och inhyrd personal?

Riskbedömning:

3Finns rutiner och instruktioner på förståeligt språk för alla arbetstagare?

Riskbedömning:

4Finns information tillgänglig på arbetsplatsen kring kontaktpersoner ifall man behöver stöd eller hjälp?

Riskbedömning:

5Har arbetstagarna fått kunskaper om arbetsteknik för att undvika belastningsskador?

Riskbedömning:

6Tillhandahålls ändamålsenlig och ergonomisk arbetsutrustning?

Riskbedömning:

7Planeras arbetet så att stress och ryckigt tempo undviks? Inklusive planering av raster och pauser.

Riskbedömning:

8Används skor eller kängor som motverkar risker med att halka, falla och vricka sig?

Riskbedömning:

9Kan transporterna till och från planteringsområdet ske på ett anpassat och säkert sätt?

Riskbedömning:

10Finns det anordnat för/personalutrymme som möjliggör vila, förtäring och handtvätt?

Riskbedömning:

11Finns rutiner när minderåriga anlitas?

Riskbedömning:

12Finns rutiner vid ensamarbete, t.ex. regelbunden kontakt, uppgifter om positionering och hemkomstkontroll?

Riskbedömning:

13Finns larmrutiner i händelse av nödsituation, inklusive position eller koordinater?

Riskbedömning:

14Tillhandahålls utrustning, tex mobiltelefon eller larmanordning, för att snabbt kunna kalla på hjälp i en nödsituation?

Riskbedömning:

15Finns anhöriglista?

Riskbedömning:

16Finns utrustning för första hjälpen?

Riskbedömning:

17Finns fungerande system för att rapportera och utreda tillbud och olycksfall, samt rutin för anmälan till Arbetsmiljöverket ifall allvarlig olycka eller tillbud inträffar?

Riskbedömning:

Kemiskt behandlade plantor

18Finns säkerhetsdatablad tillgängligt för det kemiska bekämpningsmedlet?

Riskbedömning:

19Finns instruktioner för hur plantor med kemiska bekämpningsmedel ska hanteras?

Riskbedömning:

20Tillhandahålls rätt typ av personlig skyddsutrustning (gummistövlar, nitrilhandskar)?

Riskbedömning:

21Används heltäckande klädsel? (Tyg skyddar bättre än trikå.)

Riskbedömning:

22Finns möjlighet till ombyte av kläder på arbetsplatsen?

Riskbedömning:

23Finns möjlighet till handtvätt med flytande tvål och pappershanddukar på arbetsplatsen?

Riskbedömning:

24Finns ögonsköljning?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.