Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Digitala system - enskilda

Checklistan kan användas för att säkerställa att ett enskilt system är utformat med god användbarhet, så att det stöder användarna i deras arbete och möter kraven från verksamheten.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Systemets utformning

1Är systemet anpassat efter verksamhetens behov?

Kommentar

Systemet ska stöda verksamhetens processer.

Riskbedömning:

2Har systemet utformats i samverkan med berörda användare?

Kommentar

Det gäller både egenutvecklade och inköpta system.

Riskbedömning:

3Samverkar systemet med andra system så att det stöder användarna?

Kommentar

Information ska skickas mellan systemen så att det underlättar arbetet.

Riskbedömning:

4Måste användarna skapa manuella lösningar?

Kommentar

Användarna ska inte behöva manuella hjälpmedel för att data ska kunna utbytas mellan systemen.

Riskbedömning:

5Måste användarna anpassa arbetssättet efter systemet?

Riskbedömning:

6Kan användare på ett enkelt och intuitivt sätt dela den information som krävs för att utföra sitt arbete?

Riskbedömning:

7Kan externa användare få tillgång till information på ett säkert sätt?

Kommentar

Med "säkert sätt" avses t.ex. att externa användare identifierar sig och att de enbart har tillgång till den information som avses. Vidare måste krav finnas på virusskydd för de externa användarna.

Riskbedömning:

Gränssnitt, användbarhet

8Är gränssnittet logiskt uppbyggt?

Kommentar

Användaren ska få hjälp vad gäller navigering, sökfunktion etc.

Riskbedömning:

9Är det lätt att hitta den information som eftersöks?

Kommentar

Informationen ska vara grupperad och presenterad på ett lättförståeligt och logiskt sätt.

Riskbedömning:

10Är gränssnittet utformat för bra läsbarhet?

Kommentar

Utformning av teckensnitt, textfärg, kombinationen av bakgrundsfärg och text etc är viktig för läsbarheten.

Riskbedömning:

11Är gränssnittet utformat på ett sätt som fungerar väl för digitala möten?

Riskbedömning:

Teknik

12Är systemet tekniskt stabilt?

Kommentar

Svarstiderna ska vara jämna och tillräckligt korta för att inte störa arbetet.

Riskbedömning:

13Kan uppdateringar göras utan att det stör arbetet?

Kommentar

Uppdateringar på dagtid kan störa arbetet om de inte utförs på ett genomtänkt sätt.

Riskbedömning:

14Är systemet känsligt för uppkopplingshastigheten (bandbredden)?

Kommentar

Uppkopplingen (bandbredden) måste möta kraven på systemets prestanda.

Riskbedömning:

Utbildning och information

15Har berörda användare fått tillräcklig utbildning så att systemet ger den nytta som är tänkt?

Kommentar

Utbildning bör planeras i god tid.

Riskbedömning:

16Finns det kollegor med en djupare kunskap om systemet (s.k. "super users")?

Kommentar

Dessa bör utses i samband med införandet.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.