prevent.se Tillbaka till checklistorna

Luft och temperatur

Checklistan innehåller frågor om arbetsplatsen har ett lämpligt klimat med tanke på arbetets art.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning

Spara ifylld checklista

När du fyllt i checklistan nedan kan du välja “Spara som pdf” och spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är checklistan redan ifylld klicka här för att spara som pdf. OBS! Pdf:en går inte att redigera.

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Luft och temperatur

1Upplever personalen att det är för varmt i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 124 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande

Riskbedömning:

2Behövs stödkylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

Riskbedömning:

3Behöver arbetstiderna ändras eller andra åtgärder vidtas vid värmetoppar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det inte kan ordnas ett lämpligt klimat måste andra åtgärder vidtas för att minska risken för ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

4Behövs solskydd för alla eller några av fönstren?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 39 §
Riskbedömning:

5Upplever personalen att det är för kallt i lokalerna?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 124 §

Kommentar

Arbetsplatser inomhus ska ha ett lämpligt termiskt klimat. Temperatur och lufthastighet ska anpassas till typen av arbete, om arbetet är lätt eller tungt eller om det är rörligt eller utförs stillasittande

Riskbedömning:

6Behövs stöduppvärmning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det av produktionstekniska skäl är omöjligt att skapa ett lämpligt termiskt klimat i hela lokalen, ska ett lämpligt klimat eftersträvas i de delar av lokalen där arbete i huvudsak bedrivs.

Riskbedömning:

7Behövs det varma pausrum eller andra sätt att värma sig på vid kyla eller nedkylning?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 126 §

Kommentar

Om det inte kan ordnas ett lämpligt klimat måste andra åtgärder vidtas för att minska risken för ohälsa och olycksfall.

Riskbedömning:

8Förekommer det upprepade klagomål på att luften är dålig?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 110 §

Kommentar

Under den tid som arbete pågår ska arbetsplatser inomhus ha en tillfredsställande luftkvalitet i vistelsezonen. Luften ska, så långt som möjligt, vara fri från föroreningar som kan vara skadliga för hälsan eller ge besvärande lukt. Exempel på vad som påverkar hur luftkvaliteten upplevs är lufttemperatur, relativ fuktighet och luftföroreningar (partiklar).

Riskbedömning:

9Har inneluften en hög koldioxidhalt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 111 §, 112 §
Riskbedömning:

10Kortsluts till- och frånluften med dålig luftväxling till följd?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 111
Riskbedömning:

11Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 125 §

Kommentar

Om en permanent arbetsplats är placerad nära en dörr eller en port till det fria eller till en lokal med väsentligt annan temperatur, ska det normalt finnas ett skydd mot besvärande drag.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Luft och temperatur
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Checklistan innehåller frågor om arbetsplatsen har ett lämpligt klimat med tanke på arbetets art.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2020:1Arbetsplatsens utformning

Luft och temperatur

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
1. Upplever personalen att det är för varmt i lokalerna?
2. Behövs stödkylning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?
3. Behöver arbetstiderna ändras eller andra åtgärder vidtas vid värmetoppar?
4. Behövs solskydd för alla eller några av fönstren?
5. Upplever personalen att det är för kallt i lokalerna?
6. Behövs stöduppvärmning i vissa delar av lokalerna eller vid vissa arbetsplatser?
7. Behövs det varma pausrum eller andra sätt att värma sig på vid kyla eller nedkylning?
8. Förekommer det upprepade klagomål på att luften är dålig?
9. Har inneluften en hög koldioxidhalt?
10. Kortsluts till- och frånluften med dålig luftväxling till följd?
11. Förekommer det drag från entréer, fönster och portar?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.