Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Skogsbruk – Inför arbete på ny trakt

Den här checklistan vänder sig till dig som arbetar i skogen och den är ett stöd för att lättare upptäcka risker innan arbete vid en ny trakt påbörjas. I och med att arbetsplatserna i skogen vanligtvis är tillfälliga varierar arbetsmiljön från gång till gång. För att undvika olyckor behöver man därför tänka ett extra varv innan arbetet påbörjas. Om du upptäcker en risk behöver du veta hur den ska hanteras. Annars ska arbetsledaren underrättas för att kunna vidta åtgärder. Till dig som är chef/arbetsledare: Använd gärna checklistan som en del i ert systematiska arbetsmiljöarbete genom att låta era arbetstagare fylla i den inför uppstart av arbetet vid ny trakt. Checklistan fungerar som en riskbedömning av platsen och arbetet samt bidrar till en ökad säkerhetsmedvetenheten hos de anställda. Checklistan ingår i utbildningssatsningen Säkert skogsarbete som Prevent gör tillsammans med Gröna arbetsgivare och GS-facket.

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Skogsbruk

1Finns utrustning för att kunna larma vid en nödsituation?

2Finns nödkoordinatorer tillgängliga på arbetsplatsen?

Tips och råd

SOS Alarms app 112 kan användas för att ta fram koordinatorer och för att larma.

3Finns och används den personliga skyddsutrustningen som krävs?

4Finns den första hjälpen-utrustning som krävs?

5Finns det personalutrymme för vila, ombyte och förtäring?

6Stämmer traktdirektivet med verkligheten?

7Finns lämpliga och säkra maskiner och rätt utrustning för arbetet som ska utföras?

8Är virkesavlägget säkert, det vill säga enligt gällande regler?

9Finns riskfyllda träd på avverkningsplatsen?

10Finns kraftledningar att ta hänsyn till?

11Finns riskfyllda områden i terrängen?

12Förekommer arbete i område där det är större risk att allmänhet eller personer kan befinna sig (t.ex. bebyggelse, friluftsområde)?

13Om arbete invid trafikerad väg förekommer, har ni säkrat riskfyllda passager?

14Om ni är flera aktörer på avverkningsplatsen under samma tidpunkt, har ni säkerställt att era arbetsuppgifter inte utgör risker för varandra?

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.