prevent.se Tillbaka till checklistorna

Menstruation

Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet med att inkludera menshälsa i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara ifylld checklista

När du fyllt i checklistan nedan kan du välja “Spara som pdf” och spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är checklistan redan ifylld klicka här för att spara som pdf. OBS! Pdf:en går inte att redigera.

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Menstruation

1Har chefer och skyddsombud tillräckliga kunskaper om menshälsa?

Riskbedömning:

2Är toaletterna fullt utrustade på samtliga arbetsplatser?

Kommentar

En fullt utrustad toalett innehåller handfat, rinnande vatten, tvål, pappershanddukar, toalettpapper, sanitetsbehållare, papperskorg och toalettborste.

Riskbedömning:

3Finns rutiner för städning av samtliga toaletter?

Riskbedömning:

4Finns möjlighet att byta arbetskläder på samtliga arbetsplatser?

Riskbedömning:

5Finns det möjlighet att vid behov ta paus och vila?

Riskbedömning:

6Finns ett öppet samtalsklimat som uppmuntrar arbetstagare att prata om menshälsa?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Menstruation
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet med att inkludera menshälsa i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2020:1Arbetsplatsens utformning AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Menstruation

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
1. Har chefer och skyddsombud tillräckliga kunskaper om menshälsa?
2. Är toaletterna fullt utrustade på samtliga arbetsplatser?
3. Finns rutiner för städning av samtliga toaletter?
4. Finns möjlighet att byta arbetskläder på samtliga arbetsplatser?
5. Finns det möjlighet att vid behov ta paus och vila?
6. Finns ett öppet samtalsklimat som uppmuntrar arbetstagare att prata om menshälsa?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.