Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Menstruation

Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet med att inkludera menshälsa i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Menstruation

1Har chefer och skyddsombud tillräckliga kunskaper om menshälsa?

Riskbedömning:

2Finns det tillräckligt antal toaletter för de arbetstagare som arbetar samtidigt?

Lag eller föreskrift: AFS 2020:1, 75 §

Kommentar

Det är i allmänhet nödvändigt med en toalett per påbörjat 15-tal arbetstagare.

Riskbedömning:

3Är toaletterna fullt utrustade på samtliga arbetsplatser?

Kommentar

En fullt utrustad toalett innehåller handfat, rinnande vatten, tvål, pappershanddukar, toalettpapper, sanitetsbehållare, papperskorg och toalettborste.

Riskbedömning:

4Finns rutiner för städning av samtliga toaletter?

Riskbedömning:

5Finns möjlighet att byta arbetskläder på samtliga arbetsplatser?

Riskbedömning:

6Finns det möjlighet att vid behov ta paus och vila?

Riskbedömning:

7Finns ett öppet samtalsklimat som uppmuntrar arbetstagare att prata om menshälsa?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.