prevent.se Tillbaka till checklistorna

Gravida och ammande arbetstagare

Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet så att gravida och ammande arbetstagare inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2007:5 Gravida och ammande arbetstagare AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara ifylld checklista

När du fyllt i checklistan nedan kan du välja “Spara som pdf” och spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är checklistan redan ifylld klicka här för att spara som pdf. OBS! Pdf:en går inte att redigera.

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Gravid arbetstagare

1Uppmanar arbetsgivaren arbetstagarna att tidigt berätta om graviditetsbesked?

Riskbedömning:

2Finns rutiner för riskbedömning av gravidas arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

3Görs riskbedömningar av gravidas arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

4Görs riskbedömningar i samverkan med skyddsombud och den gravida?

Riskbedömning:

5Görs arbetsanpassningar för gravida?

Riskbedömning:

6Finns rutiner för hur omplaceringsutredningar ska göras?

Riskbedömning:

7Finns det möjlighet att vid behov vila i liggande ställning på samtliga arbetsplatser?

Kommentar

Detta finns reglerat i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Riskbedömning:

8Anpassas den personliga skyddsutrustningen till gravida arbetstagare?

Riskbedömning:

9Anpassas arbetskläderna till gravida arbetstagare?

Riskbedömning:

10Finns det ergonomiska hjälpmedel som underlättar för gravida?

Riskbedömning:

11Finns ett öppet samtalsklimat som uppmuntrar arbetstagare att prata om sin graviditet och hälsa?

Riskbedömning:

Ammande arbetstagare

12Finns rutiner för riskbedömning av ammandes arbetsuppgifter?

Riskbedömning:

13Görs riskbedömningar i samverkan med den ammande och skyddsombud?

Riskbedömning:

14Är säkerhetsdatabladen tillgängliga?

Riskbedömning:

15Görs arbetsanpassningar för ammande?

Riskbedömning:

16Finns det möjlighet till avskildhet för att vid behov kunna pumpa ur bröstmjölk?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Gravida och ammande arbetstagare
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Den här checklistan kan användas som hjälp för att riskbedöma arbetet så att gravida och ammande arbetstagare inkluderas i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2020:1Arbetsplatsens utformning AFS 2011:19Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2007:5Gravida och ammande arbetstagare AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Gravid arbetstagare

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
1. Uppmanar arbetsgivaren arbetstagarna att tidigt berätta om graviditetsbesked?
2. Finns rutiner för riskbedömning av gravidas arbetsuppgifter?
3. Görs riskbedömningar av gravidas arbetsuppgifter?
4. Görs riskbedömningar i samverkan med skyddsombud och den gravida?
5. Görs arbetsanpassningar för gravida?
6. Finns rutiner för hur omplaceringsutredningar ska göras?
7. Finns det möjlighet att vid behov vila i liggande ställning på samtliga arbetsplatser?
8. Anpassas den personliga skyddsutrustningen till gravida arbetstagare?
9. Anpassas arbetskläderna till gravida arbetstagare?
10. Finns det ergonomiska hjälpmedel som underlättar för gravida?
11. Finns ett öppet samtalsklimat som uppmuntrar arbetstagare att prata om sin graviditet och hälsa?

Ammande arbetstagare

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
12. Finns rutiner för riskbedömning av ammandes arbetsuppgifter?
13. Görs riskbedömningar i samverkan med den ammande och skyddsombud?
14. Är säkerhetsdatabladen tillgängliga?
15. Görs arbetsanpassningar för ammande?
16. Finns det möjlighet till avskildhet för att vid behov kunna pumpa ur bröstmjölk?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.