prevent.se Tillbaka till checklistorna

Servicebilar - skyddsrond bil

Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare för att kontrollera bilens kondition så att förare och passagerare kan färdas så säkert som möjligt.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara ifylld checklista

När du fyllt i checklistan nedan kan du välja “Spara som pdf” och spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är checklistan redan ifylld klicka här för att spara som pdf. OBS! Pdf:en går inte att redigera.

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Förarplats

1Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att föraren kan sitta och köra säkert och bekvämt?

Riskbedömning:

2Finns fungerande

aklimatanläggning?

Riskbedömning:

boberoende tillsatsvärmare? (Diesel-/bensinvärmare.)

Riskbedömning:

chandsfreefunktion för anslutning av telefon?

Riskbedömning:

3Finns fungerande krockkudde

apå förarplatsen?

Riskbedömning:

bpå passagerarsidan?

Riskbedömning:

cpå sidorna?

Riskbedömning:

di knähöjd?

Riskbedömning:

4Är ljudet i kupén under 80 dB under körning?

Riskbedömning:

5Finns fungerande

abälten?

Riskbedömning:

bbältesvarnare?

Riskbedömning:

6Finns förvaring för det administrativa materialet, t.ex. pärm, dator, block, pennor?

Riskbedömning:

7Är kupén säkrad för att undvika flygande föremål vid krock?

Riskbedömning:

8Finns fungerande kupébelysning för administrativt arbete?

Riskbedömning:

9Finns reflexväst för användning vid tillbud på väg?

Riskbedömning:

10Finns nödvändig dokumentation för bilen:

aRegistreringsbevis?

Riskbedömning:

bManual?

Riskbedömning:

cSäkerhetsdatablad för kemikalier?

Riskbedömning:

dEventuella tillstånd?

Riskbedömning:

eFordonsbesiktning?

Riskbedömning:

fFörsäkring?

Riskbedömning:

11Finns det en rutin / beteende hos alla som använder bilen att lämna den fri från skräp och smuts?

Kommentar

Detta är speciellt viktigt om ni är flera som använder samma bil. Ingen vill sätta sig i en hytt som ser ut som en röra. Det handlar också om hygien.

Riskbedömning:

Utrustning vid olycka

12Finns olycksrapport tillgänglig?

Riskbedömning:

13Finns viltmarkeringslappar?

Riskbedömning:

14Finns varningspuck (portabelt blinkljus) som kan användas vid tillbud / olycka?

Riskbedömning:

15Finns e-callfunktion vid olycka?

Riskbedömning:

16Finns det brandsläckare?

Kommentar

Pulverbrandsläckare rekommenderas av brandskyddsexperter, oberoende av om det är en bensin- eller eldriven bil.

Riskbedömning:

17Är förbandslåda markerad med skylt?

Riskbedömning:

18Är förbandslådan påfylld och anpassad för arbetsuppgifterna?

Riskbedömning:

Yttre fordonskontroll

19Fungerar

astrålkastare, helljus och halvljus?

Riskbedömning:

bbakljus?

Riskbedömning:

cblinkers?

Riskbedömning:

dbackvarnare / backkamera?

Riskbedömning:

20Är däcken i gott skick?

Riskbedömning:

21Är yttre lastanordning i gott skick?

Kommentar

Lastanordning är t.ex. takräcke, dragkrok m.m.

Riskbedömning:

22Är bilens vikt kontrollerad?

Kommentar

Se bilens registreringsbevis – tjänstevikt + maxlast = totalvikt. Kunskap om detta är också viktigt vid upphandling av nya bilar, så att lastkapacitet motsvarar behov och beteende hos installatörer.

Riskbedömning:

Lastutrymmet

23Är inredningen för lastning och förvaring utförd av ett auktoriserat företag?

Riskbedömning:

24Är lastutrymmet

aanpassat och inrett för den utrustning och material som behövs för arbetet?

Riskbedömning:

butformat så att det är lätt att ta in och ut utrustning och material?

Riskbedömning:

cförsett med lastförskjutningsskydd? (vägg/galler mot kupén)

Riskbedömning:

dförsett med möjligheter att spänna fast löst material?

Riskbedömning:

eanpassat för transport av farligt gods, t.ex. lysrör, kemikalier, batterier, gas?

Riskbedömning:

fförsett med tillfredsställande arbetsbelysning?

Riskbedömning:

25Finns det en rutin för att städa och rensa i lastutrymmet?

Kommentar

”Bra att ha”-saker tenderar att bli fler och fler. För att underlätta ordning och reda är det bra att då och då göra en rensning av saker som var aktuella för ett jobb för mycket länge sedan. Dessutom finns alltid en maxvikt för hur mycket som kan lastas.

Riskbedömning:

För el- och hybridfordon

26Kan laddning utföras enligt de instruktioner som tillverkaren anger är säkert?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Servicebilar - skyddsrond bil
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare för att kontrollera bilens kondition så att förare och passagerare kan färdas så säkert som möjligt.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Förarplats

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
1. Är förarplatsen ergonomiskt utformad så att föraren kan sitta och köra säkert och bekvämt?
2. Finns fungerande
A. klimatanläggning?
B. oberoende tillsatsvärmare? (Diesel-/bensinvärmare.)
C. handsfreefunktion för anslutning av telefon?
3. Finns fungerande krockkudde
A. på förarplatsen?
B. på passagerarsidan?
C. på sidorna?
D. i knähöjd?
4. Är ljudet i kupén under 80 dB under körning?
5. Finns fungerande
A. bälten?
B. bältesvarnare?
6. Finns förvaring för det administrativa materialet, t.ex. pärm, dator, block, pennor?
7. Är kupén säkrad för att undvika flygande föremål vid krock?
8. Finns fungerande kupébelysning för administrativt arbete?
9. Finns reflexväst för användning vid tillbud på väg?
10. Finns nödvändig dokumentation för bilen:
A. Registreringsbevis?
B. Manual?
C. Säkerhetsdatablad för kemikalier?
D. Eventuella tillstånd?
E. Fordonsbesiktning?
F. Försäkring?
11. Finns det en rutin / beteende hos alla som använder bilen att lämna den fri från skräp och smuts?

Utrustning vid olycka

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
12. Finns olycksrapport tillgänglig?
13. Finns viltmarkeringslappar?
14. Finns varningspuck (portabelt blinkljus) som kan användas vid tillbud / olycka?
15. Finns e-callfunktion vid olycka?
16. Finns det brandsläckare?
17. Är förbandslåda markerad med skylt?
18. Är förbandslådan påfylld och anpassad för arbetsuppgifterna?

Yttre fordonskontroll

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
19. Fungerar
A. strålkastare, helljus och halvljus?
B. bakljus?
C. blinkers?
D. backvarnare / backkamera?
20. Är däcken i gott skick?
21. Är yttre lastanordning i gott skick?
22. Är bilens vikt kontrollerad?

Lastutrymmet

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
23. Är inredningen för lastning och förvaring utförd av ett auktoriserat företag?
24. Är lastutrymmet
A. anpassat och inrett för den utrustning och material som behövs för arbetet?
B. utformat så att det är lätt att ta in och ut utrustning och material?
C. försett med lastförskjutningsskydd? (vägg/galler mot kupén)
D. försett med möjligheter att spänna fast löst material?
E. anpassat för transport av farligt gods, t.ex. lysrör, kemikalier, batterier, gas?
F. försett med tillfredsställande arbetsbelysning?
25. Finns det en rutin för att städa och rensa i lastutrymmet?

För el- och hybridfordon

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
låg med hög
26. Kan laddning utföras enligt de instruktioner som tillverkaren anger är säkert?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.