Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Servicebilar - förare

Denna checklista är tänkt att användas regelbundet av chef, skyddsombud och arbetstagare och är inriktad mot förarens kunskap om bil och last.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Utbildning

1Har förare giltigt körkort för framförande av det fordon som ska köras?

Riskbedömning:

2Har förare kunskaper i

aförsta hjälpen och hjärt-/lungräddning?

Riskbedömning:

bhur man lastar rätt ergonomiskt?

Riskbedömning:

csäkring av last?

Riskbedömning:

3Har förare kunskaper i hantering av fordon

avid full last?

Riskbedömning:

bmed släp?

Riskbedömning:

cnär det gäller bromssträckor?

Riskbedömning:

dvid olika väglag?

Riskbedömning:

4Finns:

aRegistreringsbevis? (Bilens maxvikt, tjänstevikt, släpvagnsvikt.)

Riskbedömning:

bSenaste besiktningsprotokoll?

Riskbedömning:

cBilens riskanalys? (Enligt SAM, företagets trafiksäkerhetspolicy, rutiner, skyddsrondsprotokoll.)

Riskbedömning:

5Finns rutiner:

aVid lastning och lossning?

Riskbedömning:

bFör yttre säkerhetskontroll inför körning?

Riskbedömning:

cVid olycka?

Riskbedömning:

dFör användande av reflexväst vid arbete runt bil?

Riskbedömning:

6Har föraren tagit del av bilens säkerhetsfunktioner? (Varningsblinkers, e-callfunktion.)

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.