Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 11. Hyvleri

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Hyvleri. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Hyvleri

1Finns fasta huvar med ställbart skydd vid alla kuttrar?

Riskbedömning:

2Finns fasta skydd över alla matarvalsar, roterande spindeländar och tryckrullar?

Riskbedömning:

3Finns förreglat avskärmningsskydd vid in- och utmatning?

Riskbedömning:

4Är samtliga bullerhuvar och gallerskydd förreglade?

Riskbedömning:

5Fungerar borttransport av spån och damm vid kuttrarna?

Riskbedömning:

6Är baksidan av hyveln skyddad med förreglat avskärmningsskydd?

Riskbedömning:

7Stannar nödstoppet samtliga kuttrar?

Riskbedömning:

8Finns fungerande broms på samtliga verktyg?

Riskbedömning:

9Är bullerhusets dörrar förreglade?

Riskbedömning:

10Finns utrustning för hantering av verktyg?

Riskbedömning:

11Går det att arbeta ergonomiskt vid kontroll eller byte av verktyg?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.