Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 9. Paketläggning, emballering

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Paketläggning och Emballering. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Paketläggning, emballering

1Finns det tillräckliga arbetsytor runt paketläggaren?

Riskbedömning:

2Stannar läggargafflarna automatiskt om någon kommer in i riskområdet?

Riskbedömning:

3Finns arbetsbrytare för säkra ingrepp i maskinen?

Riskbedömning:

4Finns det skydd för rörliga delar i elevatorer och paketläggare?

Riskbedömning:

5Är elevatorerna övervakade med hjälp av TV-monitor?

Riskbedömning:

6Är transportbanan försedd med nödstopp?

Riskbedömning:

7Finns tillräckligt utrymme runt paketbanan vid emballering?

Riskbedömning:

8Finns skyddsanordning, t.ex. kontaktmatta, som kan förhindra klämskada då operatören står mellan paketen, vid vikning och etikettklistring?

Riskbedömning:

9Finns säkerhetsdatablad / varuinformationsblad för märkfärger lätt tillgängliga?

Riskbedömning:

10Är bandmaskinen avskärmad så att det ej går att komma i kontakt med rörliga delar?

Riskbedömning:

11Finns risk att tappa rullen vid byte av

aemballagerulle?

Riskbedömning:

bbandrulle?

Riskbedömning:

12Finns och används lyfthjälpmedel

anär en emballagerulle placeras i sin hållare?

Riskbedömning:

bnär man rättar till ett virkespaket?

Riskbedömning:

13Finns plats för kasserat material vid arbetsplatsen?

Riskbedömning:

14Används skyddsutrustning vid kapning med motorsåg?

Riskbedömning:

15Vid underhåll och service vid bandmaskiner:

aFinns skydd mot oavsiktlig start vid felsökning eller underhållsarbete?

Riskbedömning:

bFinns tydligt märkta och lättillgängliga arbetsbrytare?

Riskbedömning:

cFinns sprintar som säkert låser pressramen?

Riskbedömning:

dFinns tryckavlastningsventil?

Riskbedömning:

eFinns nödstopp?

Riskbedömning:

16Finns halkskydd på ovansidan på plastade virkespaket?

Riskbedömning:

17Är gångbanor, trappor och plattformar hela och rena från skräp?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.