Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 7. Virkestorkning

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Virkestorkning. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Virkestorkning

1Används skyddsutrustning vid besök inne i torken?

Riskbedömning:

2Finns fungerande rutiner för att gå in i torken på ett riskfritt sätt?

Riskbedömning:

3Används kommunikationsutrustning vid arbete inne i torken?

Riskbedömning:

4Vid automatisk portöppning:

aFinns varningssystem vid öppning och stängning av porten?

Riskbedömning:

bFinns nödstopp och skyddsbrytare lätt åtkomliga i anslutning till portarna?

Riskbedömning:

5Finns risk för ras av virkespaket vid isättning eller uttag ur tork?

Riskbedömning:

6Kan byglar placeras på paketen på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

7Har fasta stegar ryggstöd och har arbetsplattformar räcken?

Riskbedömning:

8Finns rutiner för att minimera risker vid isbildning på och runt torken?

Riskbedömning:

9Vid servicearbete, följs rutiner för bryt och lås?

Riskbedömning:

10Är planen där virkespaketen transporteras utan skador och ojämnheter?

Riskbedömning:

11Finns fungerande rutiner för städning i intaget, torkkammare / torkzon samt uttaget?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.