Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 5. Råsortering

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Råsortering, uppdelat i områdena Sorteringsfack och Manöverplats. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Sorteringsfack

1Är matarbandet avskärmat?

Riskbedömning:

2Finns nödstoppslina/ljusstråleskydd utmed hela fackverket?

Riskbedömning:

3Vid driftstörningar:

aFinns arbets- och skyddsinstruktioner?

Riskbedömning:

bFinns säkerhetssele tillgänglig?

Riskbedömning:

4Finns skydd som förhindrar att virkesstycken glider ut och ner på undervåningen?

Riskbedömning:

5Är området där krokbanan vänder avskärmat med förreglat eller fast skydd?

Riskbedömning:

6Är området under fackdelen förreglat?

Riskbedömning:

7Finns fungerande rutiner för städning under virkesfacken?

Riskbedömning:

8Undersöks övervakningskameror och monitorers status regelbundet?

Riskbedömning:

9Finns kommunikationsutrustning mellan arbetsplatserna inom avdelningen?

Riskbedömning:

10Är gångbanor, trappor och plattformar hela och rena från skräp?

Riskbedömning:

Manöverplats

11Vid manuell sortering:

aFörekommer obekväma arbetsställningar?

Riskbedömning:

bTillämpas arbetsrotation?

Riskbedömning:

12Vid sorterarplatser:

aÄr manöverpanel välutformad med tydliga knappar?

Riskbedömning:

bÄr stolen justerbar och hel?

Riskbedömning:

cFinns skydd över kedjor och kugghjul?

Riskbedömning:

dFinns säker brytning för att åtgärda produktionsstörningar?

Riskbedömning:

13Är arbetsplatsbelysningen tillräcklig för ändamålet?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.