Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 4. Såghus

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid Såghus. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Såghus

1Är alla skyddshuvar förreglade?

Riskbedömning:

2Är grindar förreglade in till riskområden?

Riskbedömning:

3Finns skydd som förhindrar tillträde till riskområden?

Riskbedömning:

4Sker alltid start och stopp av maskiner och transportörer från manöverpanel?

Riskbedömning:

5Finns fungerande rutiner för hur maskinerna och övrig kringutrustning ska hållas rena från damm och sågspån?

Riskbedömning:

6Vid verktygsbyte i sågar och kantverk:

aFinns rutin för att bryta huvudström, hydraulik och pneumatik?

Riskbedömning:

bÄr arbetsbelysningen tillfredsställande?

Riskbedömning:

7Är gångbanor, trappor och plattformar hela och rena från skräp?

Riskbedömning:

8Har sågoperatören tillräcklig översyn av anläggningen via monitorerna?

Riskbedömning:

9Hur är övervakningskamerornas och monitorernas status?

Riskbedömning:

10Finns nödstopp vid varje maskin?

Riskbedömning:

11Finns fastställda städrutiner?

Riskbedömning:

12Finns ljudsignal som indikerar när maskinerna startas?

Riskbedömning:

13Tillämpas arbetsrotation?

Riskbedömning:

14Finns kommunikationsutrustning mellan arbetsplatserna inom avdelningen?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.