Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 3. Sågintag

Checklistan tar upp frågor som uppkommer vid sågintag, uppdelat i Rotreducerare, Barkmaskin och Timmerintag. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Rotreducerare

1Finns avskärmningsskydd som är fast eller förreglat?

Riskbedömning:

2Är alla rörliga maskindelar försedda med förreglat eller fast skydd?

Riskbedömning:

3Finns kran eller annat lyfthjälpmedel för att lyfta bort stock vid driftstörning?

Riskbedömning:

4Är trappor och plattformar hela och fria från skräp?

Riskbedömning:

5Finns utrustning för underhålls- och servicearbete?

Riskbedömning:

6Vid verktygsbyte:

aFinns rutin för att bryta huvudström, hydraulik och pneumatik?

Riskbedömning:

bÄr arbetsplatsbelysning tillfredsställande?

Riskbedömning:

Barkmaskin

7Är landgångar och gångbanor hela?

Riskbedömning:

8Finns sparklister utmed landgångar?

Riskbedömning:

9Har barkmaskinen förreglat avskärmningsskydd som förhindrar tillträde till riskområdet?

Riskbedömning:

10Finns skydd som förhindrar att en stock kan slungas ut?

Riskbedömning:

11Finns nödstopp vid maskinen?

Riskbedömning:

12Förekommer manuella lyft, dragning eller vändning av stockar som hamnat fel/snett på transportören?

Riskbedömning:

13Flyttas stockar endast när transportören eller inmatningen i maskinen har stoppats?

Riskbedömning:

Timmerintag

14Har timmertransportörerna avbärare som skyddar mot fallande stockar?

Riskbedömning:

15Finns fungerande rutin för hur störningar på timmerbordet ska åtgärdas?

Riskbedömning:

16Finns lyftanordning för borttagning av stock på timmerbordet?

Riskbedömning:

17Har operatören god sikt över timmerbord och transportörer?

Riskbedömning:

18Är området avskärmat för tillträde i riskområdet?

Riskbedömning:

19Vid rengöring av fotocell, finns det fungerande rutiner för hur arbetet ska utföras?

Riskbedömning:

Rotreducerare, barkmaskin

20Är barkmaskinshuset alt. området kring rotreduceraren elförreglat?

Riskbedömning:

21Finns det rutiner i samband med fastkörning av stock i barkmaskien alt. rotreduceraren?

Riskbedömning:

22Finns nödvändiga verktyg tillgängliga?

Riskbedömning:

23Finns fastställda städrutiner?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.