Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Sågverk - Del 2. Mätstation och timmerplan

Checklistan tar upp frågor som uppkommer på vid Mätstation och Timmerplan. Börja med att göra den Allmänna checklistan för sågverk. Checklistan är lämplig att användas vid en övergripande skyddsrond. Vid mer riktade skyddsronder hänvisar vi till våra fördjupande ämneschecklistor.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Mätstation och timmerplan

1Finns vägskyltar för inkommande trafik/lastbilar?

Riskbedömning:

2Finns förbudsskyltar för obehörig trafik?

Riskbedömning:

3Är gång och körvägar uppmärkta?

Riskbedömning:

4Finns det rutiner för kommunikation mellan timmertruckarna?

Riskbedömning:

5Läggs vältorna upp så att risk för ras minimeras?

Riskbedömning:

6Används varselplagg och hjälm vid allt arbete på timmerplan?

Riskbedömning:

7Finns det risk för fallande stockar från timmerbord eller transportör?

Riskbedömning:

8Är timmerbordet försett med skydd mot tillträde i hela riskområdet?

Riskbedömning:

9Finns nödstopp / stopplina på alla sidor om timmerbordet?

Riskbedömning:

10Finns och följs rutiner för hur rengöring under timmerbordet ska utföras på säkert sätt?

Riskbedömning:

11Är timmerplanen tillräckligt belyst?

Riskbedömning:

12Har mätstationen avskärmning mot direkt solljus?

Riskbedömning:

13Är det möjligt att från hytten se om någon vistas på timmerplan?

Riskbedömning:

14Finns ergonomiskt bra arbetsplats för inmätaren?

Riskbedömning:

15Kan mätning av kontrollstock göras på ett säkert sätt?

Riskbedömning:

16Stängs alltid transportör och matning av då någon går upp på inmatningsbord eller stegmatare?

Riskbedömning:

17Är utgången / tillträdet till transportbanorna riskfri?

Riskbedömning:

18Klarar avskärmningsskydden de krafter som kan uppstå om en stock ”kommer fel”?

Riskbedömning:

19Finns fastställda städrutiner?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.