prevent.se Tillbaka till checklistorna

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför upprepat, ensidigt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:2 Belastningsergonomi

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

1Förekommer repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 7 §

Kommentar

Om arbetscykeln upprepas flera gånger per minut under minst en timme eller många gånger per timme under minst halva
arbetsdagen finns risk för besvär i rörelseorganen. Se vidare föreskriftens Modell för att identifiera och bedöma repetitivt
arbete.

Riskbedömning:

2Finns det möjlighet för arbetstagaren att påverka upplägg och genomförandet av arbetsuppgiften?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Arbetstagarna ska till exempel ges inflytande över planering och
uppläggning, arbetsmetod, fördelning mellan arbete och paus, arbetstakt, samt anskaffning och användning av hjälpmedel.

Riskbedömning:

3Finns det möjlighet för arbetstagaren att lämna arbetsplatsen för korta stunder utan att service eller produktion störs?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 8 §

Kommentar

Arbetstagarna ska kunna ta kortare pauser för återhämtning när
arbetstagaren känner att så behövs.

Riskbedömning:

4Används rätt arbetsteknik vid repetitivt arbete?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 §

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser med
mera.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete
FöretagDatumVersion
DeltagareFramtagen avGodkänd av
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Checklistan är lämplig att användas för att undersöka om arbetstagarna utför upprepat, ensidigt arbete som kan vara hälsofarligt eller onödigt tröttande.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2012:2Belastningsergonomi

Repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
1. Förekommer repetitivt, starkt styrt eller bundet arbete?
2. Finns det möjlighet för arbetstagaren att påverka upplägg och genomförandet av arbetsuppgiften?
3. Finns det möjlighet för arbetstagaren att lämna arbetsplatsen för korta stunder utan att service eller produktion störs?
4. Används rätt arbetsteknik vid repetitivt arbete?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.