prevent.se Tillbaka till checklistorna

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Checklistan är lämplig att användas i syfte att minska riskerna för belastningsbesvär vid tyngre kroppsarbete. Den innefattar arbetsuppgifter som att lyfta, bära skjuta och dra tyngre last.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara ifylld checklista

När du fyllt i checklistan nedan kan du välja “Spara som pdf” och spara i er dokumentation av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Är checklistan redan ifylld klicka här för att spara som pdf. OBS! Pdf:en går inte att redigera.

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

1Förekommer det att man manuellt lyfter och / eller bär tung last?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §, Bilaga A

Kommentar

Tung manuell hantering innebär risk för överbelastning av framför allt ländryggen men också av skuldrorna och armarna. Detta är särskilt påtagligt när hanteringen är kombinerad med dåliga arbetsställningar. I de flesta fall är det olämpligt att hantera laster över 25 kg.

Riskbedömning:

aUtförs endast enstaka lyft?

Kommentar

Många lyft under längre tid ökar risken för besvär i rörelseorganen.

Riskbedömning:

bÄr det enkelt att greppa lasten?

Kommentar

Är det svårt att greppa lasten ökar risken för besvär i rörelseorganen.

Riskbedömning:

cLyfts och bärs lasten nära kroppen?

Kommentar

Om lyftet sker utanför underarmsavstånd ökar risken för besvär i rörelseorganen.

Riskbedömning:

dUtförs lyftet utan att böja rygg och vrida bålen?

Kommentar

Om arbetsställningen samtidigt är böjd och vriden eller sträckt och vriden ökar risken för skada avsevärt.

Riskbedömning:

eAnvänds lyfthjälpmedel?

Kommentar

Bäst är om den manuella hanteringen kan undvikas helt.

Riskbedömning:

fAnvänds rätt arbetsteknik vid manuell hantering?

Kommentar

Arbetsgivaren ska se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser med mera.

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 9 § AFS 2001:1, 7 §
Riskbedömning:

2Används hjälpmedel för rullande hantering istället för att bära lasten?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 § Kommentarer till paragrafen

Kommentar

Bäst är om den manuella hanteringen kan undvikas helt.

Riskbedömning:

3Förekommer arbetsmoment där man skjuter eller drar tung last?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Det bör vara en låg friktion mellan objektet och underlaget respektive hög friktion mellan individen och underlaget. Det är viktigt att undvika trösklar och andra nivåskillnader i transportvägar.

Riskbedömning:

4Används hjälpmedel för rullande hantering istället för att skjuta eller dra lasten?

Lag eller föreskrift: AFS 2012:2, 6 §

Kommentar

Bäst är om den manuella hanteringen kan undvikas helt.

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Dokumentnamn
Manuella lyft, skjuta och dra tung last
Checklistans namnDatumVersion
FöretagFramtagen avGodkänd av
Deltagare
BeskrivningListan baseras på följande föreskrifter
Checklistan är lämplig att användas i syfte att minska riskerna för belastningsbesvär vid tyngre kroppsarbete. Den innefattar arbetsuppgifter som att lyfta, bära skjuta och dra tyngre last.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se
AFS 2012:2Belastningsergonomi AFS 2001:1Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Manuella lyft, skjuta och dra tung last

Fråga Ja Nej Ej rel. Riskbedömning Kommentar och åtgärd Ansvarig för utförande Klart när? Kontroll utförd. Datum.
lågmedhög
1. Förekommer det att man manuellt lyfter och / eller bär tung last?
A. Utförs endast enstaka lyft?
B. Är det enkelt att greppa lasten?
C. Lyfts och bärs lasten nära kroppen?
D. Utförs lyftet utan att böja rygg och vrida bålen?
E. Används lyfthjälpmedel?
F. Används rätt arbetsteknik vid manuell hantering?
2. Används hjälpmedel för rullande hantering istället för att bära lasten?
3. Förekommer arbetsmoment där man skjuter eller drar tung last?
4. Används hjälpmedel för rullande hantering istället för att skjuta eller dra lasten?
Övrigt Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

© Prevent – Arbetsmiljö i samverkan Svensk Näringsliv, LO och PTK
Fler checklistor hittar du på www.prevent.se/checklistor

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.