Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Inför rätt IT - Utvärdering av IT-system och gränssnitt

Heuristisk utvärdering är en metod för att utvärdera användbarheten i digitalt system. Utvärderingen ger råd och riktlinjer för att identifiera brister som behöver åtgärdas. Utvärderingen genomförs av en användbarhetsexpert tillsammans med användare. För mer information och tips, klicka på ”i”-symbolen till höger.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA) AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm SFS 1977:1160 Arbetsmiljölagen (AML)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Systemets status

1Håller IT-systemet användaren informerad om vad som pågår och hur lång tid det är kvar innan saker blivit utförda?

Kommentar

Användaren bör alltid känna sig säker på vad som händer i systemet.

Riskbedömning:

2Är det tydligt indikerat vilket läge ett system befinner sig i, om det finns flera olika sådana?

Kommentar

Användaren bör alltid känna sig säker på vad som händer i systemet.

Riskbedömning:

Användarkontroll och navigation

3Förstår alltid användaren vad som händer i systemet?

Kommentar

Upplevd egenkontroll i arbetet är alltid en förutsättning för att man ska känna sig trygg i att kunna leva upp till alla högt ställda krav. Brister i detta avseende är mycket stressframkallande.

Riskbedömning:

4Vet alltid användaren hur man kommer till önskad plats eller funktion i systemet och är det enkelt att ta sig dit?

Kommentar

Upplevd egenkontroll i arbetet är alltid en förutsättning för att man ska känna sig trygg i att kunna leva upp till alla högt ställda krav. Brister i detta avseende är mycket stressframkallande.

Riskbedömning:

5Finns det tydligt markerade nödutgångar (till startmeny) för att lämna oönskade tillstånd utan att behöva stega sig tillbaka genom alla tidigare steg?

Kommentar

Upplevd egenkontroll i arbetet är alltid en förutsättning för att man ska känna sig trygg i att kunna leva upp till alla högt ställda krav. Brister i detta avseende är mycket stressframkallande.

Riskbedömning:

6Är instruktioner för hur produkten ska hanteras synliga, enkla att hitta och förstå?

Kommentar

Upplevd egenkontroll i arbetet är alltid en förutsättning för att man ska känna sig trygg i att kunna leva upp till alla högt ställda krav. Brister i detta avseende är mycket stressframkallande.

Riskbedömning:

Helhet och överblick

7Kan användaren alltid se all information som behövs för en arbetsuppgift samtidigt?

Kommentar

Brist på överblick och helhetssyn påverkar kvaliteten i arbetet och gör arbetet krävande och långsamt.

Riskbedömning:

8Kan användaren alltid överblicka all den information som behövs för att kunna bedöma och tolka ett ärende?

Kommentar

Brist på överblick och helhetssyn påverkar kvaliteten i arbetet och gör arbetet krävande och långsamt.

Riskbedömning:

Användarnas förväntningar

9Är gränssnittet i överensstämmelse med användarens förväntningar?

Kommentar

Att förväntningarna uppfylls är en förutsättning för att man kan känna sig trygg i att kunna hantera alla de situationer och krav som kan uppkomma i arbetet.

Riskbedömning:

10Tar gränssnittets design hänsyn till användarnas kognitiva förmågor och arbetsbelastning?

Kommentar

Att förväntningarna uppfylls är en förutsättning för att man kan känna sig trygg i att kunna hantera alla de situationer och krav som kan uppkomma i arbetet.

Riskbedömning:

11Talar IT-systemet användarens språk, med ord, fraser och begrepp som är välkända för användaren?

Kommentar

Att förväntningarna uppfylls är en förutsättning för att man kan känna sig trygg i att kunna hantera alla de situationer och krav som kan uppkomma i arbetet.

Riskbedömning:

12Behöver användaren fundera över om ord, situationer eller handlingar betyder samma sak vid olika tillfällen?

Kommentar

Att förväntningarna uppfylls är en förutsättning för att man kan känna sig trygg i att kunna hantera alla de situationer och krav som kan uppkomma i arbetet.

Riskbedömning:

Minimalistisk design

13Är den viktigaste informationen tydligt presenterad och framhävd i gränssnittet?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

14Innehåller skärmbilder information som är irrelevant eller sällan används?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

15Visas information som stör användarens uppmärksamhet kring nödvändig information?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

16Används färger på rätt sätt i gränssnittet, d.v.s. att färg endast används för att förstärka viss viktig information?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

17Har användare med nedsatt färgseende beaktats i gränssnittsdesignen (t.ex. för rött / grönt)?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

18Är information som ska läsas som text visad med hög kontrast?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

19Ger gränssnittet som helhet ett välordnat, balanserat och harmoniskt intryck?

Kommentar

All nödvändig information ska finnas tillgänglig på ett enkelt sätt och ska snabbt kunna identifieras. Information som inte behövs är störande. Då man kanske arbetar med gränssnittet en stor del av sin arbetsdag måste det ge ett lugnt, behagligt och estetiskt tilltalande intryck.

Riskbedömning:

Enkelhet i interaktionen

20Är behovet av manuell inmatning minimerat (eftersom det är kognitivt ansträngande och tar tid)?

Kommentar

Snabbhet och effektivitet är viktigt för den erfarne experten. Nybörjaren måste stödjas i att snabbt bli skicklig.

Riskbedömning:

21Kan alla arbetsuppgifter genomföras med ett minimerat antal moment, ”klick” etc?

Kommentar

Snabbhet och effektivitet är viktigt för den erfarne experten. Nybörjaren måste stödjas i att snabbt bli skicklig.

Riskbedömning:

22Finns stöd för kortkommandon och genvägar?

Kommentar

Snabbhet och effektivitet är viktigt för den erfarne experten. Nybörjaren måste stödjas i att snabbt bli skicklig.

Riskbedömning:

23Finns stöd för ett effektivt arbetsflöde i interaktionen, utan onödiga hopp vid genomförande av en uppgift?

Kommentar

Snabbhet och effektivitet är viktigt för den erfarne experten. Nybörjaren måste stödjas i att snabbt bli skicklig.

Riskbedömning:

Minneskapacitet och återkoppling

24Behöver användaren komma ihåg information från tidigare skärmbilder när man arbetar med en annan del?

Kommentar

Människans arbetsminne är mycket begränsat och behovet av att hålla information i minnet under en arbetsuppgift måste minimeras. Inte mer än två saker ska man behöva komma ihåg utantill samtidigt. Tydlig återkoppling i alla lägen är nödvändig för trygghet och säkerhet i arbetet. Arbetet ska kunna flyta på ett smidigt sätt utan tvekan och tidsförluster.

Riskbedömning:

25Är informationen konstant i sin utformning och konsekvent placerad på samma ställe för alla skärmbilder?

Kommentar

Människans arbetsminne är mycket begränsat och behovet av att hålla information i minnet under en arbetsuppgift måste minimeras. Inte mer än två saker ska man behöva komma ihåg utantill samtidigt. Tydlig återkoppling i alla lägen är nödvändig för trygghet och säkerhet i arbetet. Arbetet ska kunna flyta på ett smidigt sätt utan tvekan och tidsförluster.

Riskbedömning:

26Ger gränssnittet tydliga ledtrådar om hur aktiviteter ska utföras och hur man går vidare?

Kommentar

Människans arbetsminne är mycket begränsat och behovet av att hålla information i minnet under en arbetsuppgift måste minimeras. Inte mer än två saker ska man behöva komma ihåg utantill samtidigt. Tydlig återkoppling i alla lägen är nödvändig för trygghet och säkerhet i arbetet. Arbetet ska kunna flyta på ett smidigt sätt utan tvekan och tidsförluster.

Riskbedömning:

27Ger gränssnittet återkoppling på genomförda kommandon och handlingar?

Kommentar

Människans arbetsminne är mycket begränsat och behovet av att hålla information i minnet under en arbetsuppgift måste minimeras. Inte mer än två saker ska man behöva komma ihåg utantill samtidigt. Tydlig återkoppling i alla lägen är nödvändig för trygghet och säkerhet i arbetet. Arbetet ska kunna flyta på ett smidigt sätt utan tvekan och tidsförluster.

Riskbedömning:

28Innebär interaktionen med systemet ett smidigt och logiskt arbetsflöde?

Kommentar

Människans arbetsminne är mycket begränsat och behovet av att hålla information i minnet under en arbetsuppgift måste minimeras. Inte mer än två saker ska man behöva komma ihåg utantill samtidigt. Tydlig återkoppling i alla lägen är nödvändig för trygghet och säkerhet i arbetet. Arbetet ska kunna flyta på ett smidigt sätt utan tvekan och tidsförluster.

Riskbedömning:

Minimera felhandlingar

29Är designen genomtänkt så att den strävar efter att minimera användningsproblem och riskerna för användningsfel?

Kommentar

Det måste vara möjligt att göra fel utan att det får allvarliga konsekvenser. Systemet måste stödja användaren i att göra rätt, identifiera när man gör fel och stödja i att korrigera felet. Är man ständigt orolig för att göra fel blir man långsam och det leder till stress.

Riskbedömning:

30Är systemet förlåtande så att användaren kan göra fel utan att det får allvarliga konsekvenser?

Kommentar

Det måste vara möjligt att göra fel utan att det får allvarliga konsekvenser. Systemet måste stödja användaren i att göra rätt, identifiera när man gör fel och stödja i att korrigera felet. Är man ständigt orolig för att göra fel blir man långsam och det leder till stress.

Riskbedömning:

31Kan användarna ångra sig och backa om de skulle komma på att de gjort fel?

Kommentar

Det måste vara möjligt att göra fel utan att det får allvarliga konsekvenser. Systemet måste stödja användaren i att göra rätt, identifiera när man gör fel och stödja i att korrigera felet. Är man ständigt orolig för att göra fel blir man långsam och det leder till stress.

Riskbedömning:

32Går det att spara och lämna systemet till ett senare tillfälle utan att det redan skapade och kanske ofullständiga innehållet försvinner?

Kommentar

Det måste vara möjligt att göra fel utan att det får allvarliga konsekvenser. Systemet måste stödja användaren i att göra rätt, identifiera när man gör fel och stödja i att korrigera felet. Är man ständigt orolig för att göra fel blir man långsam och det leder till stress.

Riskbedömning:

33Uttrycks felmeddelanden med ett enkelt språk (ej i koder) och så att användaren inser vad som är en lämplig åtgärd?

Kommentar

Det måste vara möjligt att göra fel utan att det får allvarliga konsekvenser. Systemet måste stödja användaren i att göra rätt, identifiera när man gör fel och stödja i att korrigera felet. Är man ständigt orolig för att göra fel blir man långsam och det leder till stress.

Riskbedömning:

Åtgärda larm

34Är larmen minimerade och relevanta? (Undvik falsklarm och larm med lågt nyttovärde.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

35Är larmen unika? (Flera olika larm ska inte larma för samma sak.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

36Kommer larmet i rätt tid? (Inte för länge innan en respons krävs och inte för sent så man inte hinner agera.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

37Är larmen prioriterade? (Larmets allvarlighetsgrad ska visas så man kan prioritera insatser för åtgärd.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

38Är larmen förståeliga? (Larmet ska ha ett tydligt och lättförståeligt meddelande.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

39Är larmen fokuserande? (Larmet ska rikta uppmärksamheten mot var problemet är.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

40Är larmen diagnostiserande? (Larmet ska hjälpa till att identifiera det problem som har inträffat.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

41Är larmen rådgivande? (Larmet ska tala om vilka åtgärder som bör utföras.)

Kommentar

Larm ska användas enbart där det tillför säkerhet och stöd, och ska då vara anpassade till verksamheten, användarna och vara så förklarande och stödjande som möjligt. Information ska inte ges i form av ett larm. Ett larm ska alltid behöva en åtgärd.

Riskbedömning:

Flexibilitet och effektivitet

42Kan användare tillåtas att skräddarsy egna lösningar för ofta förekommande handlingar och uppgifter?

Kommentar

Det kan vara effektivt att kunna skapa egna snabba lösningar på ofta förekommande uppgifter. Samtidigt är det inte alltid effektivt att användare skapar olika lösningar, då detta kan försvåra samverkan och kommunikation.

Riskbedömning:

43Kan systemet anpassas så att det kan tillgodose både oerfarna, sällananvändare, erfarna och expertanvändare?

Kommentar

Det kan vara effektivt att kunna skapa egna snabba lösningar på ofta förekommande uppgifter. Samtidigt är det inte alltid effektivt att användare skapar olika lösningar, då detta kan försvåra samverkan och kommunikation.

Riskbedömning:

Hjälp och dokumentation

44Tillhandahålls nödvändig hjälp och dokumentation?

Riskbedömning:

45Är dokumentationen enkel att hitta och söka i?

Riskbedömning:

46Är dokumentationen fokuserad på användarens uppgifter, listar den konkreta steg som ska utföras och är den inte för omfattande?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.