Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Rån - förebyggande arbete

Checklistan innehåller frågor om hur skyddet mot rån har utformats i verksamheter med kontanthantering som till exempel butiker, restauranger med flera.

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Rån - förebyggande arbete

1Har personalen fått säkerhetsutbildning?

Riskbedömning:

2Undviks förvaring av mycket kontanter i kassalådan?

Riskbedömning:

3Är kassalådorna försedda med kod eller nyckellås?

Tips och råd

Förvara så lite pengar som möjligt i kassalådan.

Riskbedömning:

4Har butiken sedelboxar eller annan förvaringsutrustning som t.ex. sluten kontanthantering, rörpost, tidlåsbox etc?

Riskbedömning:

5Räknas kassan i avskilt utrymme utan insyn?

Riskbedömning:

6Är värdeskåpet placerat i direkt anslutning till uppräkningsplatsen?

Riskbedömning:

7Om larm:

aFinns överfallslarm exempelvis vid kassan och där kassan räknas?

Riskbedömning:

bFinns rutiner för att testa att larmet fungerar?

Riskbedömning:

cFinns bärbart larm eller mobiltelefon vid behov?

Riskbedömning:

8Har dörrar till personalingång och varuintag:

aNatt- och daglåsfunktion?

Riskbedömning:

bPorttelefon / ringklocka?

Riskbedömning:

cTittöga / kamera?

Riskbedömning:

dDörrstängare?

Riskbedömning:

9Finns god belysning vid kundentré, personalingång och varuintag?

Riskbedömning:

10Finns beredskap för:

aAtt hantera akuta krissituationer, t.ex. hot, rånförsök m.m?

Riskbedömning:

bAtt stödja personalen efter rån, överfall etc?

Riskbedömning:

11Fungerar och följs rutiner för:

aÖppning och stängning av verksamheten?

Riskbedömning:

bVärdetransporter?

Riskbedömning:

12Vid ensamarbete:

aUndviks ensamarbete vid tillfällen då risken för våld och hot bedöms vara hög?

Riskbedömning:

bGår det att samverka med andra verksamheter i området?

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.