Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Lantbruk - Traktorer

Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2005:16 Buller AFS 2005:15 Vibrationer AFS 2004:6 Användning av traktorer AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 3. Traktorer

Instruktionsbok

1Finns svensk instruktionsbok till traktorn?

Förarhytten

2Är den bärande konstruktionen i förarhytten hel och utan stora rostangrepp?

3Är förarstolen hel och sitter den fast ordentligt (utan glapp)?

4Fungerar fjädringen och vibrationsdämpningen i förarstolen?

5Kan stolen ställas in så att föraren kan variera sin sittställning samt att stolen kan anpassas till alla som kör?

6Finns det besvärande vibrationer i ratt eller reglage?

7Kontrolleras traktorhyttens vibrationsdämpare regelbundet? (De dämpar inte längre när de är hårda och stela.)

8Kan besvärliga arbetsställningara (vridning av nacke och rygg) undvikas genom användning av speglar eller monitorer?

9Finns klimatanläggning i hytten?

10Vid körning i dammiga miljöer: används rätt sorts dammreducerande filter i friskluftsintagen?

11Är golvet vid förarplatsen fritt från verktyg eller andra lösa delar?

På- och avstigning

12Finns handtag att hålla i då man kliver i och ur traktorn?

13Är fotstegen hela och rena, samt vinklade på ett säkert sätt?

14Fungerar dörrlås och dörrstopp?

Säkerhet vid körning

15Fungerar färdbromsen bra, utan att traktorn drar snett vid inbromsning?

16Är spärren för styrbroms alltid inkopplad vid körning på väg?

17Klarar handbromsen en lutning på 10%?

18Finns och fungerar arbetsbelysning, färdbelysning och blinkers på både traktor och vagn?

19Är backspeglarna hela och justerbara?

20Är traktorn försedd baktill med en LGF-skylt (långsamtgående fordon) eller KM-skylt vid färd på väg?

21Är alla reglage tydligt märkta?

22Tar man pauser vid långa körpass?

Vid körning på is

23Kontrolleras isens tjocklek?

24Är takluckan öppen?

Däckarbete

25Finns lyftutrustning för däck?

26Används en förlängningsnippel så att man kan stå vid sidan av däcket vid pumpning?

27Fungerar tryckmätaren på pumpen? (Risk för däckexplosion.)

28Kan däck förvaras på ett säkert sätt? (Utan vältrisk.)

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.