Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Lantbruk - Maskiner

Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2008:3 Maskiner AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 3. Maskin / redskap / vagn

1Är maskin, redskap eller vagn CE-märkt eller typgodkänd? (Vid ombyggnation krävs i de flesta fall en ommärkning/godkännande.)

Sanktionsbelagt

2Finns bruksanvisning på svenska med säkerhets- och underhållsinstruktioner?

3Finns samtliga varningstexter på maskinen, redskapet eller vagnen på svenska?

4Har personalen fått utbildning och information om hur den ska användas och eventuella risker med den?

5Är kraftöverföringsskyddet helt och funktionsdugligt?

6Finns skydd över rörliga maskindelar?

7Fungerar bromsarna?

8Funktionstestas nödstopp?

9Finns och kontrolleras brandsläckare?

10Har redskap eller vagn en kraftig stödfot?

11Finns LGF-skylt eller KM-skylt?

12Finns belysning och reflexer vid körning på väg?

13Finns det backkamerasystem om sikten är skymd?

Rutiner för arbete med maskiner, redskap och vagnar

14Kontrolleras det regelbundet att dragkrok och dragögla är intakta och att hitchkrokar har fungerande låsning?

15Utförs reparationer av dragkrok och dragögla av licensierade svetsare?

16Är maskinen alltid avstängd och kraftkällan bruten vid service och underhåll?

17Om arbete sker under upplyft flak, används balkar eller liknande för att spärra flaket?

18Finns rutiner om att till- och frånkoppling av maskin och vagn alltid ska ske på plan yta?

19Används belysning / reflexer / flagga för att markera utskjutande last eller redskap vid körning på väg? (T.ex. plog och skördarbord.)

20Finns kommunikationsmöjligheter till fordonsföraren vid arbete på eller runt en efterkopplad maskin? (T.ex. potatisupptagare.)

21Finns det ögonspolflaska samt tvål och vatten att tillgå när kemikalier används? (T.ex. vid besprutning och ensilering.)

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.