Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Lantbruk - Gris

Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:17 Arbete med djur AFS 2006:4 Användning av arbetsutrustning AFS 2005:16 Buller AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM)

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 3. Gris

1Har ni ordning, reda och städat på arbetsplatsen?

2Finns väl fungerande ventilation i stallet?

3Används hörselskydd vid behov?

4Används system för att binda dammet?

5Vid behov, används andningsskydd med partikelfilter?

6Används skyddsskor / skyddsstövlar med stålhätta och ordentligt räfflade sulor?

7Är grindar och dörrar som grisen passerar säkrade så att de inte kan få upp dem?

8Används alltid drivläm / drivskiva vid förflyttning av gris?

9Används galtvagn vid betäckning?

aSer ni till att driva suggan till galten, inte tvärtom?

10Är ni minst två som arbetar tillsammans vid betäckning med galt?

11Finns skriftliga instruktioner för seminering?

12Förvaras veterinärmedicinska preparat och dylikt i låsbart skåp?

13Har medarbetarna utbildning i medicinhantering?

14Har medarbetarna utbildning för hantering av vaccin för immunologisk kastrering?

15Finns särskild avsedd behållare för använda kanyler?

Sanktionsbelagt

16Finns rutiner kring risker med smittor? (T.ex. MRSA.)

17Finns rutiner för service och underhåll av fodersystemet?

18Har ni sett över möjligheten att använda tvättrobot för att undvika monotont arbete?

19Finns nödstopp för utgödslingen på flera platser i ladugården?

20Är vändplatser täckta med durkplåt eller plank?

aÄr durkplåten eller planket helt?

21Ventileras gödselgaserna bort effektivt?

22Finns rutiner för tömning av vakuumutgödsling? (Får ej utföras ensam.)

23Finns rutiner för arbete i slutna utrymmen som pumpbrunn, gödselkanaler, gödselbrunn eller gödseltunna? (Får ej utföras ensam.)

24Finns kunskap och rutiner om hur man räddar en person som drabbats av syrebrist vid arbete med gödselgaser? (Utan att själv drabbas av syrebrist.)

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.