Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Lantbruk - Fjäderfä

Checklistan används av ansvarig chef för undersökning av arbetsmiljön. Skyddsombudet ska medverka och anställda bör göras delaktiga vid såväl undersökningen som vid utformning och genomförandet av åtgärder. Denna checklista bör användas efter Prevents checklista Lantbruk - Allmän, som innehåller avsnitten 1. Arbetsledning och 2. Arbetsplatsen. Denna kompletterande checklista, avsnitt 3, finns i flera olika utföranden beroende på produktionsinriktning.

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning AFS 2018:4 Smittrisker AFS 2012:2 Belastningsergonomi AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker AFS 2008:17 Arbete med djur AFS 2005:16 Buller AFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) AFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Del 3. Fjäderfä

1Har ni ordning, reda och städat på arbetsplatsen?

2Används hörselskydd vid behov?

3Används anpassat andningsskydd med partikelfilter (och ev. gasfilter) vid arbete i stallar?

4Används personlig skyddsutrustning vid hantering av kemikalier? (Ex. handskar, skyddsglasögon och andningsskydd.)

5Finns ögonskölj där kemikalier hanteras?

6Förvaras veterinärmedicinska preparat och dylikt i låsbart skåp?

7Om kvävekärl används vid förvaring av medicin finns kända rutiner?

8Har medarbetarna utbildning i medicinhantering?

9Finns särskild avsedd behållare för använda kanyler?

Sanktionsbelagt

10Finns väl fungerande ventilation och kontrolleras den regelbundet? (T.ex. gödselgaser, vid upplock och packlinje.)

11Används system för att binda dammet?

12Blötläggs stallet innan tvätt?

13Finns rutiner kring risker med smittor? (T.ex. Salmonella och Newcastle sjukan.)

14Finns handtag för att öppna kylrum inifrån?

15Finns ergonomiska mattor och stolar vid arbetsstationer?

16Finns punktbelysning vid arbetsstationer?

17Kan arbetshöjden anpassas på arbetsstationerna utmed produktionslinjen?

Formalin

18Vid användning av formalin är personalen medveten om riskerna?

19Används relevant skyddsutrustning? (Läs säkerhetsdatablad.)

20Anordnas medicinska kontroller för den personal som använder formalin?

21Finns rutiner för att kontrollera utrustning och ventilation så att anställda inte utsätts för onödig exponering?

22Varningskyltas stall som är under behandling av formalin?

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.