Tillbaka till checklistorna
prevent.se

Nagelterapeuter - Arbete med kemiska produkter

Checklistan kan användas av chef och skyddsombud för att undersöka vilka risker som finns i verksamheten, till exempel vid en arbetsmiljö- eller skyddsrond. Vissa frågor kan ni behöva gå runt och undersöka, medan andra kan diskuteras vid ett möte. Om det är någon fråga i checklistan som inte är relevant för er kan ni hoppa över den. Tänk på att det kan finnas specifika risker i er verksamhet som inte tas upp i den här checklistan. Kanske behöver ni då ta hjälp av fler checklistor eller undersöka riskerna på annat sätt.

En undersökning och riskbedömning av arbetsmiljön ska leda till förslag på åtgärder för att få bort eller minska riskerna. Kan de inte åtgärdas på en gång ska de skrivas upp i en handlingsplan. Det kan också vara praktiskt att skriva in i handlingsplanen sådana åtgärder som genomförs omedelbart. Slutligen ska ni kontrollera att de åtgärder som har genomförts har fungerat och fått önskad effekt. Riskbedömningen kan alltså beskrivas som en process i de fyra stegen undersöka – riskbedöma – åtgärda – kontrollera.

Behöver ni mer stöd i arbetsmiljöarbetet? Hos Prevent finns information, verktyg, böcker och utbildningar framtagna av arbetsgivare och fackförbund gemensamt. Se www.prevent.se

Checklistan baseras på delar av följande lagar och föreskrifter: AFS 2011:19 Kemiska arbetsmiljörisker

Spara din checklista

Länken till din checklista sparas på Mina sidor. Du kan också spara den som pdf eller skriva ut den. OBS! Pdf:en går inte att redigera.
Gå till Mina Sidor

Vill du använda checklistan?

Fyll i namn och e-post för att få länken till din digitala checklista.

För att skriva ut checklistan behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

För att ladda ner checklistan som pdf behöver du fylla i namn och e-post. En digital checklista skickas också till din e-post.

Läs vår policy kring personuppgifter

Du har inte svarat på alla frågor

Är du säker på att du vill spara som PDF utan att besvara alla frågor i checklistan?

Nagelterapeuter - Arbete med kemiska produkter

1Finns en aktuell lista över de produkter som finns på arbetsplatsen som kan var hälsoskadliga eller brandfarliga?

Riskbedömning:

2Finns det personer som har fått hälsobesvär av arbetemed naglar?

Riskbedömning:

3Finns innehållsförteckning för produkter som till exempel lim, gel, lack och borttagningsmedel?

Kommentar

Använd endast produkter från seriösa tillverkare och som har innehållsförteckning. Handla från pålitliga leverantörer för att minska risken för att få in kopior med okänt innehåll. Att själv importera från utlandet kan öka risken att produkten innehåller ämnen som är förbjudna i Sverige, beroende vilket land och vilken leverantör som produkten beställs ifrån.

Riskbedömning:

4Finns säkerhetsdatablad?

Kommentar

Inom skönhetsbranschen används många olika produkter. Vissa produkter har säkerhetsdatablad och där framgår det vilka hälsorisker produkterna kan ha och vilka skydd som behövs. Tillgång till säkerhetsdatablad gör det lättare att jämföra olika produkter och kunna välja de med minst hälsorisker.

Riskbedömning:

5Har det undersökts om det går att byta ut hälsoskadliga produkter mot ofarliga eller mindre hälsoskadliga produkter? Till exempel 3 free?

Kommentar

Många skadliga ämnen är på väg att fasas ut från lack och borttagningsmedel. Är produkten märkt med t.ex 3 free innebär det att produkten är fri från toluen, DBP och formaldehyd. 4/5/7 free innebär att tillverkaren har tagit bort ytterligare skadliga ämnen. Även om man använder lite i taget av lack och lösningsmedel så används produkterna under många timmar per dag på salongen. Därför är det viktigt att välja produkter som inte innehåller dessa farliga ämnen. Även produkter som är 3/4/5/7 free kan innehålla hälsoskadliga ämnen, därför ska man ändå alltid skydda sig från att andas in ångor och få produkten på huden.

Riskbedömning:

6Används lim som innehåller cyanoakrylat? Ex: etyl-2-cyanoakrylat, metyl-2-cyanoakrylat, mecrilate.

Riskbedömning:

7Används cyanoakrylatlim mer än totalt 30 minuter per vecka?

Kommentar

Snabblim som innehåller cyanoakrylater används för att fästa tippar vid nagelbyggnation. Om arbete med limmet sker mer än 30 minuter per vecka gäller särskilda regler från Arbetsmiljöverket. Se www.av.se och sök på nagelskulptör.

Riskbedömning:

8Används akrylatgel, akrylatvätska, akrylatpulver eller lim som innehåller metakrylat? Ex: metylmetakrylat, MMA.

Kommentar

Produkter som innehåller akrylat eller metakrylat och som är märkta med faroangivelse H317 (Kan orsaka allergisk hudreaktion) eller H334 (Kan orsaka allergi- eller astma-symtom eller andningssvårigheter vid inandning) har speciella regler från Arbetsmiljöverket. Se www.av.se och sök på nagelskulptör. För kosmetiska produkter gäller inte dessa regler, men produkterna är fortfarande kemiska riskkällor som kan ge allergi och därför krävs fortfarande riskbedömning och skyddsåtgärder.

Riskbedömning:

9På vilka platser används produkter med cyanoakrylat, metakrylat och / eller akrylat?

Riskbedömning:

10Finns det risk för inandning av ångor från cyanoakrylatlim och / eller metakrylatlim?

Kommentar

Den största risken med dessa limmer är att utveckla allergi. Ångor från cyanoakrylatlim kan orsaka astma eller andningssvårigheter, kliande näsa och nysningar, rinnande näsa, nästäppa, hosta, slem i halsen, samt irriterade ögon och luftvägar. Akrylatslipdamm från den elektriska nagelfilen kan innehålla ohärdat akrylat som också kan orsaka allergi. Cyanoakrylatlim är inte klassificerat som allergiframkallande på
säkerhetsdatabadet, men då många har blivit allergiska ändå gäller de särskilda reglerna från Arbetsmiljöverket (enl. AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker). Ångor och slipdamm från akrylatgel/vätska/pulver kan irritera ögon och andningsvägar. Ångor från aceton kan ge dåsighet, huvudvärk och irriterade ögon och slemhinnor. Aceton är även mycket brandfarligt. Exempel på skyddsåtgärder för luftföroreningar är en väl fungerande allmänventilation, punktutsug och användning av andningsskydd med gasfilter ABE1 (skydd för ångor) och
partikelfilter P3 (skydd för slipdamm).

Riskbedömning:

11Finns det risk för inandning av ångor eller slipdamm från akrylatgel, akrylatvätska eller akrylatpulver?

Kommentar

Den största risken med dessa limmer är att utveckla allergi. Ångor från cyanoakrylatlim kan orsaka astma eller andningssvårigheter, kliande näsa och nysningar, rinnande näsa, nästäppa, hosta, slem i halsen, samt irriterade ögon och luftvägar. Akrylatslipdamm från den elektriska nagelfilen kan innehålla ohärdat akrylat som också kan orsaka allergi. Cyanoakrylatlim är inte klassificerat som allergiframkallande på
säkerhetsdatabadet, men då många har blivit allergiska ändå gäller de särskilda reglerna från Arbetsmiljöverket (enl. AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker). Ångor och slipdamm från akrylatgel/vätska/pulver kan irritera ögon och andningsvägar. Ångor från aceton kan ge dåsighet, huvudvärk och irriterade ögon och slemhinnor. Aceton är även mycket brandfarligt. Exempel på skyddsåtgärder för luftföroreningar är en väl fungerande allmänventilation, punktutsug och användning av andningsskydd med gasfilter ABE1 (skydd för ångor) och
partikelfilter P3 (skydd för slipdamm).

Riskbedömning:

12Finns det risk för inandning av ångor från aceton eller andra borttagningsmedel?

Kommentar

Den största risken med dessa limmer är att utveckla allergi. Ångor från cyanoakrylatlim kan orsaka astma eller andningssvårigheter, kliande näsa och nysningar, rinnande näsa, nästäppa, hosta, slem i halsen, samt irriterade ögon och luftvägar. Akrylatslipdamm från den elektriska nagelfilen kan innehålla ohärdat akrylat som också kan orsaka allergi. Cyanoakrylatlim är inte klassificerat som allergiframkallande på
säkerhetsdatabadet, men då många har blivit allergiska ändå gäller de särskilda reglerna från Arbetsmiljöverket (enl. AFS 2011:19 Kemiska Arbetsmiljörisker). Ångor och slipdamm från akrylatgel/vätska/pulver kan irritera ögon och andningsvägar. Ångor från aceton kan ge dåsighet, huvudvärk och irriterade ögon och slemhinnor. Aceton är även mycket brandfarligt. Exempel på skyddsåtgärder för luftföroreningar är en väl fungerande allmänventilation, punktutsug och användning av andningsskydd med gasfilter ABE1 (skydd för ångor) och
partikelfilter P3 (skydd för slipdamm).

Riskbedömning:

13Finns det risk för hudkontakt med ohärdat cyanoakrylatlim och / eller metakrylatlim?

Kommentar

Hälsorisker vid hudkontakt med limmen innan de har härdat är allergi i form av kontakteksem samt risken att klistra ihop hud. Hudkontakt med akrylatgel / -vätska / -pulver kan vara irriterande eller ge allergi. Hudkontakt med aceton kan orsaka sprickor i huden och eksem. Exempel på skyddsåtgärd är handskar av nitrilgummi för lim och akrylat. Handskar av butylgummi ger bättre skydd mot aceton.

Riskbedömning:

14Finns det risk för hudkontakt med ohärdad akrylatgel / akrylatvätska eller akrylatpulver?

Kommentar

Hälsorisker vid hudkontakt med limmen innan de har härdat är allergi i form av kontakteksem samt risken att klistra ihop hud. Hudkontakt med akrylatgel / -vätska / -pulver kan vara irriterande eller ge allergi. Hudkontakt med aceton kan orsaka sprickor i huden och eksem. Exempel på skyddsåtgärd är handskar av nitrilgummi för lim och akrylat. Handskar av butylgummi ger bättre skydd mot aceton.

Riskbedömning:

15Finns det risk för hudkontakt med aceton eller andra borttagningsmedel?

Kommentar

Hälsorisker vid hudkontakt med limmen innan de har härdat är allergi i form av kontakteksem samt risken att klistra ihop hud. Hudkontakt med akrylatgel / -vätska / -pulver kan vara irriterande eller ge allergi. Hudkontakt med aceton kan orsaka sprickor i huden och eksem. Exempel på skyddsåtgärd är handskar av nitrilgummi för lim och akrylat. Handskar av butylgummi ger bättre skydd mot aceton.

Riskbedömning:

16Finns rutin för hantering av allergi hos kunder?

Kommentar

Det kan vara bra att ta fram en skriftlig rutin som täcker in när och hur kunder ska nekas behandling på grund av allergi samt vad man ska göra om en kund får allergisk reaktion av en behandling. Det är viktigt att känna till vad de produkter man använder innehåller. Ett tillvägagångssätt är att föra kundkort och fråga om allergier.

Riskbedömning:

17Förvaras limmer, lacker, akrylatgeler, akrylatvätskor, akrylatpulver och borttagningsmedel i ventilerade skåp om de avger ångor? (Luktar)

Kommentar

Finns inte möjlighet till bra förvaring kan det lösas genom att använda små förpackningar som går åt under dagen.

Riskbedömning:

18Hanteras brandfarliga vätskor på ett säkert sätt?

Kommentar

Aceton är en brandfarlig vätska klass 1 och dunkar ska förvaras i brandklassat kemikalieskåp med varningsskylt samt ha uppsamlingstråg där acetonet samlas upp om dunken skulle läcka. Det kan vara inbyggt i skåpet eller så ställs dunkarna
ner i ett uppsamlingskärl. Aceton och väteperoxid (hårblekningsmedel) måste förvaras separat på grund av att de reagerar kraftigt med varandra om de skulle råka komma i kontakt. Aceton och andra farliga kemiska produkter som hälls upp i mindre förpackningar ska märkas med minst produktnamn och faropiktogram med text och symbol.

Riskbedömning:

19Finns rutiner för att hantera farligt avfall?

Kommentar

Härdat lim och gel är inte hälsoskadligt och räknas inte som farligt avfall. Lim i förpackningar kan snabbhärdas genom att droppa vatten på och gelburkar bör härdas med UV-lampa, sedan kan de slängas som hushållsavfall. Små, förslutna förpackningar med ohärdat lim kan lämnas på kommunens miljöstation. Farligt avfall ska förvaras i sopkärl som är lufttäta och gärna också ventilerade så att ångor transporteras bort. Avfallet måste enligt lag sorteras som farligt avfall när det fraktas iväg.

Riskbedömning:

20Har de som leder (chef / arbetsledare) och utför (anställd) arbete med cyanoakrylater, metakrylater eller akrylater utbildning i risker med arbetet och skyddsåtgärder?

Kommentar

Utbildning ska genomföras innan arbete kan påbörjas om arbetet med cyanoakrylatlim kommer att pågå mer än totalt 30 minuter per person och vecka. Produkter som innehåller akrylat eller metakrylat och som är märkta med faroangivelse H317 (Kan orsaka allergisk hudreaktion) eller H334 (Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning) kräver alltid utbildning innan arbete kan påbörjas. Intyg på genomförd utbildning som är högst 5 år gammalt med kursdatum och kursinnehåll ska kunna uppvisas. Arbetsmiljöverket kan kräva arbetsgivaren på en sanktionsavgift för varje person som saknar giltigt utbildningsintyg.

Riskbedömning:

21Har alla som arbetar med cyanoakrylatlim giltig tjänstbarhetsbedömning?

Kommentar

Inför och under arbete med cyanoakrylatlim mer än totalt 30 minuter per vecka är läkarundersökning med tjänstbarhetsbedömning obligatorisk. Syftet är att säkerställa att de anställda klarar att arbeta med cyanoakrylatlim utan förhöjd risk att utveckla allergi. Läkarundersökningar ordnas genom företagshälsovård och återkommer så länge personen arbetar med cyanoakrylater. Det är arbetsgivarens ansvar att se till att det fungerar och om det inte sköts kan företaget krävas på en sanktionsavgift av Arbetsmiljöverket.

Riskbedömning:

22Har alla som arbetar med metakrylater blivit erbjudna läkarundersökning?

Kommentar

Vid arbete med metakrylater eller akrylater som är märkta med H317 (Kan orsaka allergisk hudreaktion) eller H334 (Kan orsaka allergi- eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning) är arbetsgivaren skyldig att erbjuda läkarundersökning till de anställda.

Riskbedömning:

23Finns skriftliga hanterings- och skyddsinstruktioner för produkter som kan vara hälsoskadliga eller brandfarliga?

Riskbedömning:

24Finns lämplig personlig skyddsutrustning tillgänglig och används den?

Kommentar

Lämplig personlig skyddsutrustning är andningsskydd med gasfilter märkt ”ABE1”. En helmask skyddar även ögonen mot ångor liksom tätslutande skyddsglasögon. Kemikalieskyddshandskar bör vara av nitrilgummi förutom till aceton, då är butylgummi bättre. Leverantör av skyddsutrustning eller arbetsmiljöingenjör på företagshälsovård kan hjälpa till med urval och arbetstagarna bör ges möjlighet till utprovning.

Riskbedömning:

25Förvaras personlig skyddsutrustning på lämpligt ställe?

Kommentar

Andningsskydd med gasfilter ska förvaras lufttätt, till exempel i en plastpåse eller burk med tättslutande lock. Kemikalieskyddshandskar ska inte återanvändas utan slängs efter en behandling. De kan användas upp till en arbetsdag om de är tjocka, men inte längre. Leverantören kan svara på hur länge en viss handske kan användas.

Riskbedömning:

26Finns det effektiva punktutsug?

Kommentar

Det bästa är om punktutsuget är anslutet till en separat frånluftskanal som leder den förorenade luften ut ur lokalerna. En annan lösning är att luften filtreras och släpps ut igen i lokalen. Punktutsug ska finnas på alla arbetsstationer där ångor eller slipdamm alstras. Om arbetet flyttar runt ska punktutsuget enkelt kunna flyttas med. En kåpa gör att punktutsuget fångar in luftföroreningar från en större yta, vilket kan vara bra för att kunna täcka en hand till exempel.

Riskbedömning:

27Används punktutsug på rätt sätt?

Kommentar

Punktutsug ska placeras så nära som möjligt där ångorna eller slipdammet bildas och som arbetet tillåter. Placera aldrig punktutsuget bakom huvudet eller på annat sätt så att det drar luftföroreningarna mot ansiktet.

Riskbedömning:

28Fungerar underhåll och kontroll av punktutsug?

Kommentar

Utsugets effektivitet och upptagningsområde kan undersökas med en så kallad rökpenna. Om luften filtreras och återförs till lokalen måste det finnas rutin för underhåll och filterbyte.

Riskbedömning:

29Finns det väl fungerande allmänventilation i lokalen? (Fastighetsägarens ansvar.)

Riskbedömning:

30Fungerar underhåll och kontroll av den allmänna ventilationen? (Fastighetsägarens ansvar.)

Riskbedömning:

31Finns det risk för att andra som arbetar i lokalen kan komma i kontakt med allergiframkallande ångor eller rester av cyanoakrylat, metakrylat eller akrylat?

Kommentar

Vid öppen hantering av cyanoakrylatlim ska skyltar sättas upp i anslutning till arbetsplatsen.

Riskbedömning:

32Finns det personer som är gravida eller ammar?

Kommentar

Om svaret är ja ska en individuell riskbedömning göras av alla produkter som används. Vissa ämnen kan ha inverkan på fertiliteten eller orsaka fosterskador. För mer information se avsnitt 2 i Säkerhetsdatabladen, som ska följa med varje kemisk produkt. Vid osäkerhet, använd försiktighetsprincipen och undvik produkten. Faroangivelser att titta efter på säkerhetsdatablad och etiketter är:
H340: Kan orsaka genetiska defekter
H341: Misstänks kunna orsaka genetiska defekter
H350: Kan orsaka cancer
H351: Misstänks kunna orsaka cancer
H360: Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H361: Misstänks kunna skada fertiliteten eller det ofödda barnet
H362: Kan skada spädbarn som ammas
H370: Orsakar organskador
H371: Kan orsaka organskador

Riskbedömning:

Övrigt

Här kan ni notera risker som behöver åtgärdas som inte finns med i checklistan

Checklistan är redan sparad och en länk har skickats till din e-postadress.